Kantoorontwikkeling Accon AVM Dokkum

Ontwikkeling: nieuwbouw kantoorgebouw

Locatie: Dokkum

Metrage: 1.690 m2 BVO